Grønlandssagen var en proces mellem Norge og Danmark i begyndelsen af 1930'erne ved Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje. Sagen drejede sig om suveræniteten over Østgrønland, se Østgrønlandssagen.