Den Faste Domstol for Mellemfolkelig Retspleje, domstol, som blev oprettet efter 1. Verdenskrig til påkendelse af internationale stridigheder. Den Faste Domstol blev efter 2. Verdenskrig afløst af Den Internationale Domstol.