Glenstrup Kloster, benediktinerkloster mellem Randers og Mariager. Klostret er omtalt første gang i 1170'erne, men formentlig stiftet tidligere. Det blev nedlagt i 1428 til fordel for et karteuserkloster i Tjærby (Gimming Sogn), som dog måtte opgives efter få år, og det overgik herefter til birgittinerne i Mariager. Sognekirken i Glenstup menes at have været klostrets kirke; klosterbygningerne er ikke sikkert påvist.