Giffen-gode, (efter den britiske økonom og statistiker Robert Giffen, 1837-1910), inden for økonomisk teori et gode, der som en undtagelse ikke følger "loven om efterspørgsel", idet forbruget af et Giffen-gode vokser, når prisen på det stiger. Giffen påpegede, at prisstigninger på brød belastede fattige arbejderfamilier så hårdt, at de måtte begrænse deres forbrug af kød og andre finere fødevarer og i stedet spise mere brød.