Gerry Adams, egl. Gerald Adams, f. 6.10.1948, nordirsk politiker knyttet til partiet Sinn Féin, som han blev leder af 1983. Adams blev indvalgt i det britiske underhus i 1983 og er blevet genvalgt ved alle valg siden, undtagen i 1992, for en valgkreds i fødebyen Belfast, men i protest mod den britiske tilstedeværelse i Nordirland nægtede han at indtage pladsen. I sin ungdom var Adams flere gange fængslet for formodet medlemskab af det "provisoriske" IRA. I 1979 proklamerede han, at den nationale militære kamp i Nordirland mod briterne ikke var tilstrækkelig, men måtte suppleres med politisk arbejde. Forhandlingslinjen gav Adams en fremtrædende rolle i begivenhederne op til den nordirske fredsaftale, Langfredagsaftalen, i 1998. Adams blev valgt til det ny lokalparlamentet i 1998 og gjorde Sinn Fein til det største blandt de nationalistiske politiske partier. Se også Nordirland.