Gerhard Armauer Hansen, 1841-1912, norsk læge, der fra 1868 var ansat ved Pleiestiftelsen for Spedalske i Bergen, fra 1875 som overlæge. Norge havde et særlig stort antal spedalske (ca. 3000) midt i 1800-t. Dette var medvirkende til en omfattende videnskabelig debat i Norge om årsagen til spedalskhed (lepra), idet det bl.a. blev antaget, at sygdommen var arvelig. I 1873 lykkedes det Hansen ved mikroskopi at påvise stavformede legemer i knuder fra spedalske patienter; han viste i 1879, at disse var baciller (Mycobacterium leprae). Opdagelsen fik stor betydning for behandlingen af lepra, idet antallet af spedalske i Europa faldt drastisk i de følgende år ved isolation af de syge. Ved Armauer Hansen Instituttet i Etiopien, oprettet 1969, udføres grundforskning, især vedrørende lepraens immunologi, for norske og svenske midler.