Gerda Bengtsson, 1900-1995, dansk broderitegner. Uddannet på Kunstakademiet i København 1919-24; tegnelærer ved Haandarbejdets Fremmes skole 1939-62, tegner ved Haandarbejdets Fremmes broderiværksted fra 1940. Oprindelig inspireret af stiliserede dyre- og plantemotiver i senmiddelalderlige billedvævninger har Gerda Bengtsson udviklet sig til en fremragende tegner, der kan omforme motiver fra den vilde flora til et forenklet broderimønster, uden at frodigheden går tabt. Hun har bl.a. udgivet Gerda Bengtsson's Book of Danish Stitchery (1972).