George Wildman Ball, 21.12.1909-26.5.1994, amerikansk ekspert i udenrigspolitik. Ball blev tidligt optaget af tankerne om Europas fredelige sameksistens og deltog i etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, ligesom han repræsenterede EF's interesser i USA. I 1961 blev han viceudenrigsminister under Kennedy og spillede samme år en vigtig rolle i FN's indsats i Congo og under Cubakrisen i 1962. Ball var lige fra begyndelsen modstander af USA's militære optrapning i Vietnam. Han tog sin afsked i 1966.