George 5., 3.6.1865-20.1.1936, konge af Storbritannien og Irland samt kejser af Indien fra 1910, søn af Edward 7. og Alexandra; gift i 1893 med Mary af Teck. George blev uddannet i flåden. Han blev tronarving i 1892, da hans ældre bror, Albert, døde. Straks efter sin tronbestigelse i 1910 blev han part i de forfatningsmæssige stridigheder mellem Overhuset og den liberale regering. Her som i senere konfliktsituationer, fx ved gennemførelse af irsk selvstyre, Home Rule, i 1921, generalstrejken i 1926 og regeringsdannelserne i 1923 og 1931, medvirkede han til løsninger uden at sætte sin position på spil. I 1917 frasagde kongefamilien sig alle tyske adelstitler og tog navnet Windsor. Kongeparret blev et nationalt symbol på sammenholdet under 1. Verdenskrig, og kongehuset kom til at stå som garant for stabilitet og traditionelle familieværdier. George 5.s radiotransmitterede juletaler fra 1932 til nationen og Imperiet øgede yderligere hans popularitet.