Georg Kerschensteiner, 1854-1932, tysk pædagog. Som skoledirektør i München 1895-1919 gennemførte Kerschensteiner en række reformer, der tilgodeså manuelle fag og erhvervsforberedende undervisning, som han anså for det bedste grundlag for dannelse til "den brugbare statsborger, der kan og vil arbejde for sig selv og fællesskabet, fordi han er opdraget til flid, nøjagtighed, udholdenhed og samvittighedsfuldhed". Blandt Kerschensteiners betydeligste værker kan nævnes Begriff der Arbeitsschule (1912, da. Arbejdsskolen, 1980), hvori han fremsatte arbejdsskoletanken, der spillede en stor rolle i 1900-t.s reformpædagogik. Fra 1918 til sin død var Kerschensteiner honorær professor ved universitetet i München, hvor han beskæftigede sig med teoretisk-filosofisk pædagogik. Se også aktivitetspædagogik.