Georg (Göran) Magnus Sprengtporten, 16.12.1740-13.10.1819, finsk-svensk og russisk officer; yngre halvbror til Jacob Magnus Sprengtporten. Efter et brud med Gustav 3., som han oprindelig stod nær, arbejdede Sprengtporten for et selvstændigt Finland under Ruslands beskyttelse. Planer herom havde han allerede delagtiggjort russerne i i 1785 og i 1786 besluttede han at forlade det svenske rige og gå i russisk tjeneste. Under Den Russisk-svenske Krig 1788-90 forsøgte han at vinde sine tidligere finske officerskolleger i Anjalaforbundet for idéen. Under en kort periode, 01.12.1808-17.06.1809, var han den første russiske generalguvernør i Finland og havde da stor indflydelse og fik for sine fortjeneste titel af russisk greve; men han fik dog ikke som landsmanden G.M. Armfelt særlig indflydelse på Finlands fremtidige forfatningsmæssige stilling i Rusland, idet mange i Finland anså ham for at være landsforræder og Aleksander 1. på det tidspunkt lagde vægt på at etablere et godt forhold til sine nye undersåtter.