Genanvendelsesrådet, Rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi, råd oprettet i 1984 i forbindelse med ændring af Genanvendelsesloven. Miljøministeren udpeger medlemmer til rådet, der beslutter, hvordan tilskudsmidler, som bevilges over Finansloven, skal anvendes til at støtte projekter, der kan medvirke til at begrænse og genanvende affald. De årlige bevillinger var i perioden 1985-92 på 50-90 mio. kr., men blev i 1993 sat ned til ca. 20 mio. kr. Til gengæld fik rådet tillige til opgave at administrere en ny tilskudsordning på 380 mio. kr., der i perioden 1993-97 skal bruges til at fremme anvendelsen af renere teknologi i danske virksomheder.