Livscyklusvurdering er en analysemetode, der bruges til at kortlægge og vurdere de påvirkninger, som miljøet udsættes for gennem et produkts livscyklus. Produktets livscyklus strækker sig fra udvindingen eller produktionen af ressourcer over produktion af materialer og komponenter til produktion af selve produktet, distribution samt brug og genanvendelse eller affaldsbehandling, når produktet kasseres. Hele artiklen