Gauss' eliminationsmetode er en metode til at løse et lineært ligningssystem ved at reducere antallet af ubekendte.