Gajus Vellejus Paterculus, f. ca. 20 f.Kr.-d. efter 30 e.Kr., romersk historieskriver. Vellejus virkede som general umiddelbart før og under kejser Tiberius. Efter endt karriere skrev han en traditionel, kortfattet Romshistorie i to dele, hvoraf større dele er bevaret. De samtidshistoriske dele af værket er stærkt Tiberiusvenlige.