Gabriel Marselis, 1609-1673, hollandsk storkøbmand, bror til Selio Marselis, blev uddannet i sin fars, Gabriel Marselis d.æ.s (d. 1643), internationale købmandsforretning i Hamburg og boede siden i Amsterdam. Gennem faderen kom han i forbindelse med Christian 4. og blev storleverandør til den danske hær og flåde samt til hoffet, til dels i fællesskab med Albert Baltser Berns (1602-52). Han drev bjergværker i Norge m.m. For sine tilgodehavender hos den danske stat fik han i flere omgange, 1651 og 1661-64, overdraget jordegods i et omfang, der gjorde ham til en af Danmark-Norges største godsejere. Han blev adlet af Frederik 3. i 1665.