Selio Marselis, 1602-1663, hollandsk storkøbmand, bror til Gabriel Marselis, med hvem han bl.a. drev forretninger. Andre partnere var Poul Klingenberg og Henrik Müller. Marselis, der var opvokset i Hamburg, boede 1631-44 i Amsterdam, derefter i Kristiania (Oslo). Han engagerede sig i den norske råstofudvinding og træeksport og skaffede sig som leverandør til den danske stat store tilgodehavender, som bl.a. blev betalt med jordegods. Han blev 1653 direktør for det norske postvæsen, og 1657 blev han oberbergamtmand. Under Stormen på København 1659 deltog han i byens forsvar.