Gabbriello Chiabrera, 1552-1638, italiensk digter. Han læste græsk poesi i franske oversættelser og søgte i barokkens ånd at forny den italienske metrik. Den pindariske ode er forudsætning for hans Canzoni (3 bd. 1586-88 og senere), hyldestdigte til store skikkelser fra myte og historie, mens den anakreontiske inspiration præger de erotiske smådigte Canzonette (1591 og senere). Chiabrera fik betydning for både samtidens komponister og den senere klassicistiske smagsretning i "Arcadia".