Fyrisån er det største vandløb i Uppland, Sverige; 80 km lang. Åen udspringer i det tidligere grubefelt omkring Dannemora, afvander ca. 2000 km2 og udmunder efter at have løbet gennem Uppsala i Ekoln, en nordlig forgrening af Mälaren.