Fulcanelli, pseudonym for en i øvrigt ukendt person, antagelig en fransk alkymist, forfatter til Le Mystère des cathédrales (1926, Katedralernes mysterier, 1972). Heri søges påvist, at middelalderens gotiske katedraler i deres mål, arkitektur og udsmykning rummer essensen af alkymistisk visdom. Bogen er tilegnet broderskabet Heliopolis, der er stiftet af Julien Champagne, bogens illustrator.