Frontlinjestater, Sydafrikas nabostater i forbindelse med deres kamp mod apartheidstyret. I 1975 omfattede betegnelsen Angola, Botswana, Mozambique, Tanzania og Zambia, og i 1980 sluttede Zimbabwe sig til gruppen. De seks lande holdt regelmæssige møder; indtil 1985 med Julius Nyerere som formand, hvorefter han afløstes af Kenneth Kaunda. Frontlinjestaterne blev kernen i SADCC (Southern African Development Coordination Conference), hvor også Lesotho, Malawi og Swaziland blev medlemmer. Samarbejdets mål var at mindske medlemslandenes økonomiske afhængighed af Sydafrika.