Fritz Graebner, 1877-1934, tysk historiker og etnolog. 1899-1906 var han Stillehavsspecialist på Museum für Völkerkunde i Berlin og 1925-28 leder af Kölns etnografiske museum. Graebner udgav i 1911 Methode der Ethnologie, som i de følgende 25 år blev grundlaget for den kulturhistoriske, etnologiske forskning. Her argumenterede han for at gøre etnologien historisk frem for naturvidenskabelig og sammenfattede principperne for den kulturhistoriske etnologi.