Frits Hammer Kjølsen, 29.9.1893-9.4.1985, dansk søofficer, kommandør. Kjølsen var 1939-41 marineattaché i Berlin og sendte herfra i aprildagene 1940 alarmerende meldinger hjem om et forestående tysk angreb på Danmark. Efter krigen deltog han i de offentlige angreb på den socialdemokratisk-radikale regering for at have siddet advarslerne overhørig. Kjølsen var stabschef ved Kystflåden fra 1942 indtil 29.8.1943, da flåden sænkede sine skibe. Han rejste illegalt til Sverige og blev her chef for Den Danske Brigades marineafdeling. Som marineattaché i Washington 1946-49 støttede han ambassadens bestræbelser på at få den danske regering til at tilslutte sig en vestlig forsvarsalliance.