Frisindet Kulturkamp, dansk kulturradikal forening 1935-39, som samlede især intellektuelle til kamp for demokratiets idealer og mod fascismen. Frisindet Kulturkamp, hvis første formand var filosoffen Jørgen Jørgensen, udgav tidsskriftet Kulturkampen (1935-39), der bl.a. blev redigeret og skrevet af Hans Bendix, Peter P. Rohde, Elias Bredsdorff, Poul Henningsen og Inger Merete Nordentoft. Tidsskriftet skrev om danske såvel som udenlandske forhold, og store temaer var opdragelse, kunst og kultur, kvindens stilling og ytringsfrihed. Frisindet Kulturkamp vendte sig især mod de reaktionære tendenser i dansk kulturliv, der betragtedes som begyndelsen til en fascistisk udvikling. Om stalinismens samtidige forbrydelser var Frisindet Kulturkamp derimod tavs.