Friedrich August Wolf var en tysk klassisk filolog og professor i græsk og latin i Halle 1783-1807 og i Berlin fra 1810. Wolfs mest kendte værk, Prolegomena ad Homerum (1795, 'Indledning til Homer'), indledte den endnu uafsluttede diskussion om "det homeriske spørgsmål", dvs. om Homer nogensinde har eksisteret. Wolf mente, at Iliaden og Odysseen var sammenstykket af flere oprindelig selvstændige digte, overleveret ved en mundtlig sangtradition.