Frem, dansk socialistisk tidsskrift udgivet 1932-35. Frem blev stiftet som organ for politisk oplysning af ikke-partikommunistiske udbrydere fra Monde-gruppen og blev bl.a. redigeret af R. Broby-Johansen. Ud over politisk og økonomisk stof indeholdt bladet en del kulturstof samt politisk satire og illustrationer, især fotomontager. Blandt bidragyderne var Ilja Erenburg, Asger Jorn og Lev Trotskij.