Frederikshavnformationen, geologisk lagserie (formation), der består af vekslende lag af marine sand-, silt- og lersten, der er aflejret nær kysten på overgangen fra Jura til Kridt (ca. 150-140 mio. år før nu). Formationen er udbredt i den nordøstlige del af Det Danske Bassin og har en maksimal tykkelse på ca. 260 m i Vendsyssel og Kattegat, hvor den findes fra 100 til 800 m dybde. SV herfor ligger den mere end 1000 m under overfladen.