Danske Bassin, indsynkningsområde mellem Ringkøbing-Fyn Højderyggen og Den Fennoskandiske Randzone, der følger sydvestranden af Det Baltiske Skjold. Det Danske Bassin, der udgør den østlige del af Det Norsk-danske Bassin, er siden slutningen af Perm (ca. 245 mio. år før nu) sunket ca. 8000 m; den største indsynkning forekom i Triasperioden, da mere end 5000 m sedimenter blev aflejret. Bassinet har helt eller delvis været dækket af havet fra slutningen af Trias til slutningen af Tertiær med undtagelse af en kort periode i Mellem Jura.