Frederik Ludvig Liebenberg, 1810-1894, dansk litterat og udgiver. Han er kendt for sine tekstkritiske udgaver af Schack Staffeldt (1843), Holbergs komedier (1847-54), Johs. Ewald (1850-55) og Oehlenschläger (1857-65) samt værdifulde dokumentsamlinger om Staffeldt og Oehlenschläger.