Fraser River, den største og vandrigeste flod i British Columbia, Canada; længde 1368 km, afvandingsområde 238.000 km2. Den har sit udspring nær Jasper National Park i Rocky Mountains og udmunder efter flere retningsskift i Georgiastrædet ved Vancouver. Undervejs gennemløber den vidtstrakte nåleskove og naturskønne landskaber, heriblandt den 270 km lange og op til 100 m dybe kløft Fraser River Canyon, der følges af en jernbanelinje og Trans-Canada Highway. Biflodernes vidtforgrenede kildeområder er gydeplads for millioner af laks, som er blevet brugt som argument mod opførelsen af vandkraftværker, men dog ikke har kunnet forhindre anlæggelsen af papirmøller og savværker, der udgør en betydelig forureningskilde.