Franz Nachtegall, Franciscus Nachtegall, 1777-1847, dansk gymnastikpædagog. Han stiftede i 1798 Gymnastisk Selskab og oprettede i 1799 et privat gymnastikinstitut med den målsætning at opdrage ungdommen fysisk. Nachtegall stod bag gymnastikkens institutionalisering i Danmark i såvel skole som militær og ønskede at føre legemsøvelserne ud også til børn af de jævne befolkningslag. Se også gymnastik (historie).