Franz Blatt var professor i klassisk filologi ved Aarhus Universitet 1934-73. Blatts virke var mangesidigt. Som forsker arbejdede han overvejende med det latinske sprog i hele dets lange historie og var især inden for middelalderlatin en international kapacitet. Blatt formidlede i sin undervisning og sine bøger et bredere syn på de klassiske sprog. Han beklædte en lang række tillidsposter i både Danmark og udlandet, ligesom han i perioden 1957-77 var medlem af Carlsbergfondet, 1971-76 som formand.