Frantz Wilhelm Wendt, 1815-1895, dansk gartner og landskabsarkitekt. Wendt var slotsgartner på bl.a. Vallø og Ledreborg, indtil han i 1851 nedsatte sig som selvstændig landskabsarkitekt og handelsgartner i Roskilde, hvor han også drev frøhandel og planteskole. Han udførte flere betydelige haveanlæg, bl.a. haverne ved Sankt Hans Hospital ved Roskilde.