Frantz Christian Hjorth, 1782-1865, dansk nålemager og aktiv i organisationsarbejde i København. Frantz Christian Hjorth fik i 1837 eneret i to år til fremstilling af knappenåle. Med baggrund i sit engagement i oplysnings- og socialfilantropisk arbejde blev han medinitiativtager til dannelsen af Industriforeningen i København i 1838 og til en række håndværkerstiftelser; desuden var han medlem af borgerrepræsentationen 1844-56.