Frands Vormordsen, 1491-1551, dansk reformator. Som tilflyttet hollandsk karmelitermunk tilegnede han sig Poul Helgesens bibelhumanisme og reformkatolicisme. Siden brød han og Peder Laurentsen mfl. med den katolske kirke; Vormordsen blev 1529 luthersk præst i Malmø og leder af byens evangeliske præsteskole. I 1537 udnævntes han til den første lutherske biskop over Lunds Stift. Hans forfatterskab omfatter polemiske skrifter imod katolicismen, en andagtsbog og en oversættelse af Luthers Lille Katekismus med forklaringer.