François de La Mothe Le Vayer, 1588-1672, fransk filosof. Han hørte til den ret store gruppe af frie ånder, som under et næsten bigot enevoldsstyre forstod at forene offentlig karriere, fra 1652 som huslærer for Ludvig 14., med "farlig" kritisk tænkning. Han skrev en række moralfilosofiske skrifter, alle af skeptisk observans. Hans holdning var, at forstanden som usikkert redskab ikke kan føre os til sandhed og altså heller ikke til gudserkendelse, kun troen alene. La Mothe nærede mistillid til den fremvoksende naturvidenskab, og hans kritik af historiens sandhedsværdi i Du peu de certitude qu'il y a dans l'histoire (1668, Om den smule sikkerhed, der er i historien) klinger næsten moderne, ikke mindst fordi den er fremsat af selveste den kongelige historiograf.