François de Bassompierre, 1579-1646, fransk marskal og diplomat. Da Maria Medici regerede for den mindreårige Ludvig 13., udnævnte hun 1614 Bassompierre til generaloberst i Schweizergarden. I 1621-26 tjente han som diplomat i Spanien, Schweiz og England. Pga. sin deltagelse i komplottet mod Richelieu i 1630 sad han fængslet i Bastillen 1631-43, men vendte efter Richelieus død tilbage til hoffet.