François Quesnay, 4.6.1694-16.12.1774, fransk læge og økonomisk-politisk forfatter. Quesnay var fra 1749 knyttet til Ludvig 15.s hof som livlæge for Madame de Pompadour, og han indledte herefter et forfatterskab, der gjorde ham til fysiokraternes ledende skikkelse. Måske inspireret af en biologisk analogi opfattede han samfundsøkonomien som et kredsløb, hvor penge og varer udveksledes mellem landbrug, jordejere og byerhverv. Centralt i dette kredsløb stod landbruget. Her skabtes nemlig den produktion, navnlig korn, som alle andre direkte eller indirekte levede af, idet byerhvervene efter Quesnays opfattelse kun omformede det i landbruget allerede skabte. Han viste, hvorledes dette kredsløb kunne analyseres, i sit berømte Tableau économique (1758), en økonomisk model, der gav en talmæssig belysning af den gensidige afhængighed mellem kredsløbets aktører. Han søgte herved at vise fordelene ved en økonomisk politik, der opmuntrede til investeringer i landbruget, afskaffede monopoler og indførte fri konkurrence, også i udenrigshandelen. Samtiden anså Quesnays kredsløbsanalyse for en genial opdagelse på linje med de største inden for naturvidenskaben. Han var den første, der analyserede økonomien som et kredsløb, og hans analyse står som en forløber for senere tiders nationalregnskabsanalyser.