Forbrugerklagenævnet er et offentligretligt klagenævn nedsat ved Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (Forbrugerklageloven), som behandler klager fra private forbrugere over varer og arbejds- og tjenesteydelser, fx reparation, transport o.l. Nævnets medlemmer består af et formandskab samt af repræsentanter for forbruger- og erhvervsorganisationer.

Forbrugerklagenævnet er altså ikke nogen domstol, der som sådan er underlagt domstolenes retssikkerhedsgarantier. Forbrugerens klage kan angå samtlige omstændigheder i retsforholdene mellem parterne, både jus og faktum. Forbrugerklageloven foreskriver ikke, at nævnsbehandlingen skal være underlagt grundlæggende retssikkerhedsgarantier om mundtlighed, offentlighed og umiddelbarhed. Fraværet af disse retssikkerhedsgarantier er ikke usædvanligt for et klagenævn.

Det offentlige forbrugerklagesystem

Det offentlige forbrugerklagesystem består i dag af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Hos Center for Klageløsning skal forbruger og erhvervsdrivende forsøge at finde en fælles løsning. Hvis forbruger og erhvervsdrivende ikke finder en løsning, kan sagen gå videre til en juridisk vurdering i Forbrugerklagenævnet.

Center for Klageløsning

I Center for Klageløsning hjælper mæglere forbrugere og erhvervsdrivende med at finde løsninger sammen. Center for Klageløsning træffer ikke juridiske afgørelser i klagesagerne. Mæglingen sker under et telefonmøde, hvor mægler, forbruger og erhvervsdrivende deltager. Kommer forbrugeren og den erhvervsdrivende frem til en fælles løsning, skriver mægleren aftalen ned og afslutter sagen.

Forbrugerklagenævnet

Finder forbrugeren og den erhvervsdrivende ikke en fælles løsning i Center for Klageløsning, kan forbrugeren klage videre til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen. Sagsbehandlingen foregår skriftligt via klageportalen for Nævnenes Hus. Forbrugerklagenævnet består under nævnsmødet af en formand, to medlemmer, der repræsenterer forbrugerinteresser og to medlemmer, der repræsenterer erhvervsinteresser.

Begrænsninger i klageadgangen

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet kan med få undtagelser behandle alle klager, der udspringer af en aftale om køb af en vare eller en tjenesteydelse mellem en forbruger og en erhvervsdrivende. Der kan kun behandles klager over forbrugerkøb. Det betyder, at forbrugeren hovedsageligt skal have købt varen til privat brug hos en erhvervsdrivende sælger. Der kan derfor ikke behandles klager over en aftale mellem to privatpersoner (civilkøb), mellem to erhvervsdrivende (handelskøb), eller klager fra en erhvervsdrivende over en forbruger. Endvidere kan kun behandles en klage, hvis den erhvervsdrivende har etableret sin virksomhed i Danmark. Prisen for varen eller tjenesteydelsen, som der klages over, skal være mindst 1.050 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen mindst være 680 kr.

Efterlever den indklagede ikke en afgørelse, der er truffet af Forbrugerklagenævnet eller et godkendt klagenævn, hjælper Nævnenes Hus på begæring klageren med at indbringe sagen for domstolene. Nævnet offentliggør løbende en liste over virksomheder, der ikke efterlever nævnets afgørelser.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig