Flyvevåbnets Officersskole, oprettet i 1951 til varetagelse af Flyvevåbnets grundlæggende og siden tillige videregående officersuddannelse. I 1955 flyttede skolen fra en villa i Rungsted til det tidligere Jonstrup Seminarium og i 1995 til Jonstruplejren. Uddannelsen sker som en vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning, som for pilotaspiranternes vedkommende fortrinsvis foregår i Canada; efter endt uddannelse udnævnes kadetterne til premierløjtnanter af linjen.