Flyvematerielkommandoen, FMK, organisation, som indtil udgangen af 2006 var ansvarlig for forsynings- og vedligeholdelsestjenesten i Flyvevåbnet. Opgaverne overtages i 2007 af Forsvarets Materieltjeneste, i hvis regi Hovedværksted Aalborg videreføres. Hovedværksted Værløse afvikles i løbet af 2007.