Finlands Bank, Suomen Pankki, Finlands centralbank med hjemsted i Helsinki. Banken har rødder tilbage til 1811; i 1868 blev den overtaget af staten og har fra 1886 til Finlands overgang til euro i 2002 haft monopol på seddeludstedelsen. Efter den finske forfatning og loven om Finlands Bank fra 1925 ledes banken i sin varetagelse af penge- og valutapolitiske opgaver af et parlamentarisk tilsynsråd, som først og fremmest fastsætter i øvrigt relativt vide grænser, som bankens direktion kan fastsætte rentesatserne inden for. Tilsynet med pengeinstitutterne er henlagt til et særligt tilsynsråd.