Fernando Linderberg, 29.4.1854-4.12.1914, dansk socialpolitiker og forfatter. I 1880'erne blev Linderberg optaget af det sociale spørgsmål ud fra en kristen grundholdning. I tilknytning til Venstre oprettede han i 1888 Dansk Arbejderforbund, siden 1892 Dansk Landarbejderforbund, som i 1895 blev en del af Socialdemokratiet. I 1899 oprettedes Det Sociale Sekretariat og Bibliotek, hvis leder Linderberg var til sin død. I sine senere år fjernede han sig igen fra Socialdemokratiet og nærmede sig i stedet husmandsbevægelsen.