Feng Youlan, 1895-1990, kinesisk filosof, filosofihistoriker og professor. Feng udgav i 1930-34 et tobindsværk om kinesisk filosofihistorie, som i engelsk oversættelse var standardværket i flere årtier. I 1939 formulerede han sin egen filosofi i værket Xin lixue (Nye rationelle studier). Her tog han udgangspunkt i den rationalistiske fløj af nykongfuzianismen og baserede sig på traditionelle kinesiske metafysiske begreber, fx princip, samt på kongfuziansk etik kombineret med vestlige elementer, fx logik. I 1950'erne og 1960'erne blev Feng kritiseret af marxistisk-leninistiske modstandere, hvorefter han tog afstand fra sine tidligere filosofiske standpunkter.