Familieretshuset

Artikelstart

Familieretshuset er en del af det danske familieretlige system, som består af Familieretshuset og familieretterne. Systemet behandler alle de familieretlige sager, der indtil den 1. april 2019 blev behandlet af Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og domstolene. Familieretshuset har hovedkontor i Aabenraa, og derudover har Familieretshuset otte lokationer rundt om i landet plus internationale ægteskaber i Odense. Familieretshuset hører organisatorisk og budgetmæssigt under Social- og Indenrigsministeriet. Familieretshuset indgår i et nært samarbejde med familieretterne, som blev oprettet samtidigt, som en ny afdeling i den enkelte byret. Afgørelseskompetencen er delt mellem myndighederne afhængigt af sagstypen og er nærmere bestemt ved lov om Familieretshuset, ligesom familieretterne fungerer som klageinstans for Familieretshusets afgørelser.

Faktaboks

Også kendt som

tidligere Statsforvaltningen

Statsforvaltningen blev nedlagt med virkning fra den 1. april 2019 og de fleste funktioner overført til det samtidigt etablerede Familieretshus. Statsforvaltningen var en forvaltningsenhed, der samlede en række opgaver fra flere ministerier og myndigheder. Opgaverne var koncentreret om familie- og personret, tilsyns- og klagesagsbehandling mv. Statsforvaltningen hørte hjemme i Aabenraa, men havde afdelinger i hele landet.

Statsforvaltningen udførte opgaver, der tidligere lå i statsamterne. 2007-11 varetog de fem regionale statsforvaltninger opgaverne, som i 2013 blev samlet i den nye organisation Statsforvaltningen. Øverste ledelse havde titel af stiftamtmand.

Eksterne links

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig