Fakse, tidligere stavemåde for Faxe. I forbindelse med Strukturreformen og etableringen af sammenlægningskommune Faxe Kommune ændredes stavemåden til Faxe. Dette gælder også for andre stednavne, hvori indgår noget med Fakse, fx Fakse Bugt, nu Faxe Bugt, tilsvarende tidligere Fakse Ladeplads, nu Faxe Ladeplads.