Fagenes Fest, med enkelte undtagelser under besættelsen afholdt som en årligt tilbagevendende begivenhed i København 1938-67, i andre større byer fra 1940. Arbejderbevægelsens avis Social-Demokraten var enearrangør af den første Fagenes Fest, men i forbindelse med den næste deltog også Firmaklubbernes Boldspil Union og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Målet var at skaffe penge til almennyttige formål. Idéen med at lade fagene konkurrere var kendt i andre lande, men først her blev alle fag repræsenteret under ét. I 1980'erne blev Fagenes Fest taget op igen i flere købstæder, fra 1987 i Fælledparken i København. I starten af 2000-t. fejres Fagenes Fest ikke længere.