FAD, Flavin-Adenin-Dinukleotid, coenzym, som indgår i en række forskellige redoxreaktioner i cellen, fx i citronsyrecyklus og i respirationskæden (se mitokondrie). FAD optager to elektroner og to protoner og bliver til den reducerede form FADH2.