Fødevareingeniør er en uddannelse inden for fødevareteknologi og fødevarevidenskab, herunder ernæring. Studiet har siden 1992 været udbudt i fællesskab af Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, nu Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Danmarks Tekniske Universitet og svarer til en treårig bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring efterfulgt af seks måneders erhvervspraktik. Bachelordelen har to specialiseringer: Sundhed og Ernæring, og Kvalitet og Teknologi. Fra 2005 optages studerende kun ved Den Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, men uddannelsen er fortsat fælles med undervisning ved begge universiteter. I 2005 oprettede DTU bacheloruddannelsen Sundhed og Produktion i grænsefeltet mellem fødevarer og lægemidler, senere udbudt som en diplomingeniøruddannelse i Fødevaresikkerhed og Kvalitet.