European Civil Code, Europæisk Civillovbog, civillovbog under forberedelse i EU. EU-Parlamentet har i 1989 og 1994 opfordret EU-Kommissionen og EU-Rådet til at forberede udarbejdelsen af en europæisk civillovbog. Parlamentet anbefalede endvidere, at arbejdet indledtes med kontraktretten, eftersom der allerede findes et udkast til europæisk kontraktrets almindelige del, Principles of European Contract Law, og den såkaldte Study Group of a European Civil Code forbereder regler vedr. kontraktrettens specielle del; EU-Kommissionen har i 2005 taget dette arbejde op, se kontrakt, 2. EU-kommissionens aktionsplan.